Szkolenie dyspozytorów z Delta Security Drukuj
Paweł Wittich   
27 marca 2018

Paweł Wittich przeprowadził szkolenie „Profesjonalny dyspozytor” dla 13-osobowej grupy pracowników Delta Security, odpowiedzialnej za ochronę amerykańskiego banku inwestycyjnego BNY Mellon z siedzibą we Wrocławiu

W programie szkolenia "Profesjonalny dyspozytor" znalazły się m.in.:

  • podstawy organizacji służb dyspozytorskich / dyżurnych w podmiotach i systemach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne (Państwowa Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja) oraz system zarządzania i reagowania kryzysowego
  • organizacja pracy na stanowisku dyspozytorskim
  • podstawy komunikacji dyspozytorskiej, ze szczególnym naciskiem na skuteczne przekazywanie i odbieranie komunikatów
  • zasady gromadzenia i sposoby przetwarzania informacji przez dyspozytorów
  • asertywność, kontrolowanie tempa rozmowy i budowanie zaufania w kontakcie z rozmówcą
  • motywacje zgłaszających i jak je wykorzystać na stanowisku dyspozytora
  • przekazywanie informacji przy zmieniających się warunkach, presji czasu i presji wysokości potencjalnych strat
  • ćwiczenia scenariuszowe mające na celu wypracowanie poprawnych schematów obsługi zdarzeń

Po dwóch edycjach dla Volkswagen Poznań i jednej dla warszawskiego lotniska im. Chopina, to już czwarte szkolenie dyspozytorskie przeprowadzone przez Akademię Monitoringu Wizyjnego i 33 przeszkolonych, profesjonalnych dyspozytorów. W opinii uczestników z Delta Security był to kawał dobrej roboty!

Dzięki pracy z kolejnymi klientami i grupami uczestników, cały czas doskonalimy program szkolenia. Włączamy do niego najbardziej aktualną wiedzę z zakresu komunikacji dyspozytorskiej i psychologii oraz nowe, dostosowane do specyfiki klienta, scenariusze sytuacji pozorowanych.

 

Paweł Wittich przeprowadził szkolenie „Profesjonalny dyspozytor” dla 13-osobowej grupy pracowników „Delta Security”, odpowiedzialnej za ochronę amerykańskiego banku inwestycyjnego BNY Mellon z siedzibą we Wrocławiu.

 

W programie szkolenia znalazły się:

 

podstawy organizacji służb dyspozytorskich / dyżurnych w podmiotach i systemach

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne (Państwowa Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja) oraz system zarządzania i reagowania kryzysowego

organizacja pracy na stanowisku dyspozytorskim

podstawy komunikacji dyspozytorskiej, ze szczególnym naciskiem na skuteczne przekazywanie i odbieranie komunikatów

zasady gromadzenia i sposoby przetwarzania informacji przez dyspozytorów

asertywność, kontrolowanie tempa rozmowy i budowanie zaufania w kontakcie

z rozmówcą

motywacje zgłaszających i jak je wykorzystać na stanowisku dyspozytora

przekazywanie informacji przy zmieniających się warunkach, presji czasu i presji wysokości potencjalnych strat

ćwiczenia scenariuszowe mające na celu wypracowanie poprawnych schematów obsługi zdarzeń

Po dwóch edycjach dla Volkswagen Poznań i jednej dla warszawskiego lotniska im. Chopina, to już czwarte szkolenie dyspozytorskie przeprowadzone przez Akademię Monitoringu Wizyjnego. W opinii uczestników z Delta Security był to kawał dobrej roboty!

Dzięki pracy z kolejnymi klientami i grupami, doskonalimy program i włączamy do niego najbardziej aktualną wiedzę z zakresu komunikacji dyspozytorskiej i psychologii.

Paweł Wittich przeprowadził szkolenie „Profesjonalny dyspozytor” dla 13-osobowej grupy pracowników „Delta Security”, odpowiedzialnej za ochronę amerykańskiego banku inwestycyjnego BNY Mellon z siedzibą we Wrocławiu.

 

W programie szkolenia znalazły się:

 

podstawy organizacji służb dyspozytorskich / dyżurnych w podmiotach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne (Państwowa Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja) oraz system zarządzania i reagowania kryzysowego

organizacja pracy na stanowisku dyspozytorskim

podstawy komunikacji dyspozytorskiej, ze szczególnym naciskiem na skuteczne przekazywanie i odbieranie komunikatów

zasady gromadzenia i sposoby przetwarzania informacji przez

dyspozytorów

asertywność, kontrolowanie tempa rozmowy i budowanie zaufania w kontakcie z rozmówcą

jak wykorzystać motywacje zgłaszających

przekazywanie informacji przy zmieniających się warunkach, presji czasu i presji wysokości potencjalnych strat

ćwiczenia scenariuszowe mające na celu wypracowanie poprawnych schematów obsługi zdarzeń

 

Po dwóch edycjach dla Volkswagen Poznań i jednej dla warszawskiego lotniska im. Chopina, to już czwarte szkolenie dyspozytorskie przeprowadzone przez Akademię Monitoringu Wizyjnego. W opinii uczestników z Delta Security był to kawał dobrej roboty!

Dzięki pracy z kolejnymi klientami i grupami, doskonalimy program i włączamy do niego najbardziej aktualną wiedzę z zakresu komunikacji dyspozytorskiej i psychologii.