Prezentacja "Poziomy reakcji w miejskim monitoringu wizyjnym" Drukuj
Paweł Wittich   
11 czerwca 2018

Przez reakcję miejskiego systemu monitoringu wizyjnego najczęściej rozumie się interwencję strażników miejskich i policjantów. W rzeczywistości odbywa się ona na różnych poziomach systemu. Niektóre poziomy nie są wykorzystywane przez zarządzających monitoringiem. Można zwiększyć jego skuteczność, zwiększając skuteczność reakcji na każdym poziomie

Paweł Wittich - specjalista ds. personelu systemów CCTV przedstawił prezentację "Poziomy reakcji w miejskim systemie monitoringu wizyjnego" podczas Kongresu Monitoringu Wizyjnego, który odbył się 5 czerwca w Warszawie. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją - dostępna jest tutaj.

Kongres Monitoringu Wizyjnego obfitował w wiele ciekawych wystąpień, m.in. dotyczących RODO, wykorzystania sztucznej inteligencji (machine i deep learning) w systemach VSS, czy wyników kontroli systemów monitoringu wizyjnego w szkołach przeprowadzonej przez NIK. Było to owocne spotkanie praktyków, zarządzających i użytkowników.