"Profesjonalny manager systemu CCTV" Drukuj

Szkolenie powstało w oparciu o wnioski płynące z przeprowadzonych przez specjalistów Akademii Monitoringu Wizyjnego audytów, koncepcji i strategii dla systemów CCTV w Polsce. Na bazie tych doświadczeń zauważyliśmy, że w większości przypadków osoby wyznaczone do kierowania systemami CCTV nie posiadają pełnej wiedzy umożliwiającej im efektywne zarządzanie i koncentrują się na aspektach technicznych. Tworząc program szkolenia wykorzystaliśmy wiedzę zagranicznych partnerów Akademii Monitoringu Wizyjnego z Wielkiej Brytanii, RPA i Malezji.

Szkolenie przygotowuje managerów CCTV do prawidłowego zaprojektowania nowego systemu monitoringu wizyjnego lub zwiększenia skuteczności istniejącego. Program szkolenia został opracowany w oparciu o podejście systemowe, które zakłada wzajemne powiązania między elementami systemu CCTV – techniką, personelem i procedurami działania. Uczestnicy zaznajamiają się z interdyscyplinarnymi zagadnieniami, dotyczącymi m.in. analizy potrzeb w zakresie bezpieczeństwa na obszarze, który ma być objęty nadzorem, projektowanie celów i ocena skuteczności systemu CCTV, analiza krytycznych czynników technicznych, zarządzanie personelem, psychologia prowadzenia obserwacji, itd.

Szkolenie „Profesjonalny manager systemu CCTV” ma formę warsztatu i opiera się na aktywnym udziale uczestników. Osoby szkolone rozwiązują studia przypadków, dyskutują, pracują w grupach ponieważ podstawowym założeniem jest wyposażenie  uczestników w praktyczną wiedzę.

Oferujemy unikatowe na polskim rynku szkolenie, które pozwoli w pełni wykorzystać potencjał systemu CCTV i realnie zapewnić bezpieczeństwo chronionych przez Państwa obiektów.


PROGRAM SZKOLENIA:

  • Wyznaczanie celów systemu monitoringu wizyjnego w oparciu o metodę Wytycznych Funkcjonalnych
  • Ustalenie priorytetów, współpraca z użytkownikami i beneficjentami
  • Zarządzanie personelem systemu CCTV, organizacja stanowisk pracy, ergonomia
  • Wykrywanie zdarzeń przez personel i przez zautomatyzowane systemy analizy obrazu IVA
  • Integracja systemu monitoringu wizyjnego z innymi systemami bezpieczeństwa i zarządzania obiektami
  • Zarządzanie zdarzeniem
  • Skuteczna reakcja systemu monitoringu wizyjnego na zdarzenie
  • Rola i zadania managera systemu CCTV
  • Zagadnienia zaproponowane przez uczestników
  • Systemy Inteligentnej Analizy Wideo.

Prezentacja aktualnych informacji dotyczących współczesnych systemów analizy wideo z uwzględnieniem możliwości zastosowania w środowisku miejskim i/lub przemysłowym, oparte także na badaniach własnych, współfinansowanych przez UE w ramach programu Innowacyjna Gospodarka”

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Uczestnicy analizują problemy, które wystąpiły w funkcjonujących systemach monitoringu wizyjnego (case study), dyskutują i w grupach poszukują najlepszych rozwiązań.


CERTYFIKAT

Uczestnicy otrzymują międzynarodowy certyfikat w językach polskim i angielskim, wydany przez Akademię Monitoringu Wizyjnego.


CZAS TRWANIA:

2 dni, 15,5 godziny zegarowych (włączając przerwy kawowe i lunch).


MIEJSCE:

Szkolenie może zostać zrealizowane w Państwa siedzibie lub wskazanym przez Państwa miejscu.


REALIZACJE:

Straż Miejska m.st. Warszawy

Kopalnia Węgla Brunatnego TURÓW

Telekomunikacja Polska S.A.

Gilette Poland International

Procter & Gamble Operations Polska

TPV Displays Polska

Volkswagen Poznań

Elektrownia Rybnik

Tauron Polska Energia S.A.