"Przeciwdziałanie kradzieżom sklepowym za pomocą systemu CCTV" NOWOŚĆ! Drukuj

Szkolenie dla operatorów i kierowników systemów CCTV

Akademia Monitoringu Wizyjnego oferuje jedyne w Polsce szkolenie, które w całości poświęcone jest wykrywaniu kradzieży sklepowych przez operatorów systemu monitoringu wizyjnego.

Jak wykryć złodzieja? Jak odróżnić go od uczciwego klienta? Sama kradzież – włożenie przedmiotu za połę kurtki lub do torebki trwa krótką chwilę, więc trudno ją wychwycić, ale zachowaniem sprawców rządzi zasada „20 : 80”, która mówi, że 80% sygnałów kradzieży jest widocznych na etapie przygotowań i po jej dokonaniu – rozglądanie się, sprawdzanie gdzie jest obsługa, oznaki zdenerwowania, itd. Na podstawie oryginalnych nagrań ze sklepów operatorzy CCTV w trakcie szkolenia poznają szeroki katalog zachowań, które pozwalają wykryć sprawców i przeciwdziałać kradzieżom.

Szkolenie zostało przygotowane w oparciu o międzynarodowy program „CCTV Surveillance and Body Language” – „Sztuka prowadzenia nadzoru i mowa ciała”, opracowany przez dr Craiga Donalda, psychologa i światowego eksperta w zakresie personelu systemów CCTV (regularnie szkoli operatorów na całym świecie, występuje na konferencjach poświęconych bezpieczeństwu, m.in. w Wielkiej Brytanii, Australii, RPA).

PROGRAM SZKOLENIA:

1. System monitoringu wizyjnego, rola operatora

Funkcje CCTV, rola operatora i znaczenie prawidłowego prowadzenia obserwacji,  współpraca z innymi pracownikami ochrony sklepu, kompetencje wymagane od operatora sklepowego systemu CCTV.

2. Funkcja Nadzoru

Analiza środowiska sklepu pod kątem prowadzenia obserwacji CCTV, cele atrakcyjne dla złodziei sklepowych, rola mowy ciała w wykrywaniu kradzieży sklepowych.

3. Umiejętności obserwacji

Zwiększanie umiejętności obserwacji, techniki wyświetlania obrazu na monitorach, ograniczenia widoczności, prezentacja ludzi w kadrze, dostosowanie ujęć z kamery do dynamiki sytuacji i wymagań rejestracji materiału dowodowego.

4. Świadomość sytuacyjna

Co to jest świadomość sytuacyjna,  mowa ciała złodziei sklepowych na różnych etapach zdarzenia, rozpoznawanie wzorów i odstępstw od normalnego zachowania.

5. Profilowanie ludzi

Rozróżnianie normalnych klientów od złodziei sklepowych, profilowanie (typowanie) sprawców na podstawie ubioru, typy złodziei sklepowych, wzory kontaktów interpersonalnych, rozpoznawanie zorganizowanych grup złodziei sklepowych.

6. Rozpoznanie zdarzenia i Dynamika Ryzyka

 • Sygnały ryzyka sytuacyjnego
 • Ruchy ciała, postawa
 • Charakterystyczne zachowania towarzyszące kradzieżom sklepowym
 • Reakcje sprawców na pracowników i klientów

Jest to najważniejsza część kursu podczas której uczestnicy uczą się w jaki sposób rozumieć i rozpoznawać sygnały zdarzenia – zachowania i sygnały niewerbalne, które pozwalają określić sytuację jako prowadzącą do kradzieży.

7. Stres, emocje i pozornie normalne zachowanie

Emocje przeżywane przez sprawców zdarzeń, napięcie i niepokój, maskowanie zdenerwowania, charakterystyczne zachowania, które pojawiają się u sprawców zdarzeń w związku z ryzykiem zatrzymania, nadużywanie narkotyków i alkoholu jako sposób na maskowanie zdenerwowania.


Dwudniowe szkolenie zawiera niezbędne informacje do prawidłowego prowadzenia obserwacji CCTV i wykrywania kradzieży sklepowych:

 • Wiedzę z zakresu psychologii, mowy ciała i komunikacji niewerbalnej dot. sprawców i kradzieży sklepowych.
 • Treść szkolenia koncentruje się wokół: wymagań jakie tworzy środowisko sklepu, mowie ciała sprawców, różnic obserwowanych w zachowaniu złodziei w stosunku do zwykłych klientów sklepu.
 • Prezentowane są tzw. „ryzykowne zachowania”, które sygnalizują zdarzenie lub ich zadaniem jest odciągnięcie uwagi operatora.
 • Omawiane są techniki popełniania kradzieży sklepowych.
 • Szkolenie zawiera międzynarodowe wytyczne i standardy dotyczące pełnienia nadzoru.
 • Prezentowane są nagrania z różnych sklepów i różnych typów kamer, aby ilustrować, rozwijać i testować umiejętności rozpoznawania zdarzeń przez uczestników kursu.
 • Uczestnicy szkolenia wielokrotnie wykonują ćwiczenia sprawdzające umiejętności odczytywania mowy ciała i powtarzają kluczowe zasady prowadzenia obserwacji, co skutkuje praktycznymi umiejętnościami, które będą wykorzystywane po zakończeniu szkolenia.
 • Uczestnicy nabywają umiejętności prawidłowego prowadzenia obserwacji, zwiększają swoje możliwości w zakresie identyfikowania i i właściwej interpretacji zachowań, które towarzyszom kradzieżom sklepowym. Uczą się, w jak wykorzystać wiedzę o obserwowanym obszarze i na co zwracać uwagę w trakcie prowadzenia obserwacji.
 • Udział w szkoleniu zaowocuje zwiększeniem motywacji i zaangażowania w pracę operatorów systemu monitoringu wizyjnego.

TEST

Szkolenie kończy się testem, którego celem jest ocena ilości przyswojonej wiedzy przez uczestników.

CERTYFIKAT

Uczestnicy otrzymują międzynarodowy certyfikat w językach polskim i angielskim, wydany przez Akademię Monitoringu Wizyjnego i sygnowany przez ISEC – International Security Education Council, organizację zrzeszającą firmy szkoleniowe, które dbają o wysokie standardy szkoleń dla personelu systemów monitoringu wizyjnego.

CZAS TRWANIA:

2 dni - 15,5 godziny zegarowej wliczając przerwy kawowe i lunch.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Szkolenie może zostać przeprowadzone w Państwa siedzibie lub we wskazanym przez Państwa miejscu.