Ekspert Akademii Monitoringu Wizyjnego NOWOŚĆ! Drukuj

Na bazie naszych doświadczeń zawodowych i wielu szkoleń przeprowadzonych dla renomowanych polskich i zagranicznych firm oraz dla instytucji i miast w Polsce, przygotowaliśmy cykl szkoleń, które pozwalają uzyskać tytuł eksperta Akademii Monitoringu Wizyjnego w zakresie współczesnych systemów CCTV.

Osoby, które chcą uzyskać tytuł eksperta przyznawany przez Akademię Monitoringu Wizyjnego, zobowiązane są do ukończenia następujących szkoleń:

  • „Profesjonalny manager systemu CCTV”
  • „Podstawy projektowania i instalowania systemów monitoringu wizyjnego”
  • „Sztuka prowadzenia nadzoru i mowa ciała"
  • „Aspekty prawne funkcjonowania systemów monitoringu wizyjnego”

Warunkiem uzyskania tytułu eksperta jest ukończenie powyższych szkoleń, w czasie nie dłuższym niż trzy lata od odbycia jednego z wymienionych wyżej kursów. Wymóg odbycia szkoleń w określonym czasie, wynika z dynamicznych zmian w obszarze techniki i organizacji systemów CCTV, co rodzi konieczność zaznajomienia uczestnika szkoleń z aktualną wiedzą.

Szkolenia eksperckie odbywają się w terminach dostosowywanych do możliwości uczestników.

Uzyskanie tytułu eksperta w obszarze współczesnych systemów CCTV, to szansa na ciekawą pracę, w dynamicznie zmieniającym się środowisku współczesnych systemów monitoringu wizyjnego.

Uzyskaj tytułu eksperta Akademii Monitoringu Wizyjnego! Zapraszamy na szkolenia! Skontaktuj się z nami!