Jest projekt ustawy o ochronie danych osobowych! Drukuj
Paweł Wittich   
28 marca 2018

Rząd przyjął projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych #UODO. Naszym zdaniem to dobra wiadomość, ponieważ na 2 miesiące przed wejściem w życie #RODO możemy przeanalizować wymagania, które zostaną postawione przed użytkownikami systemów monitoringu wizyjnego.

 

Nasza analiza projektu już wkrótce, choć już teraz możemy powiedzieć, że "NIE TAKI DIABEŁ STRASZNY.,.." To, co już wiemy o #RODO wskazuje, że uporządkuje ono zasady, które wynikają z dziś obowiązującego prawa w Polsce.

Dojdą wymagania, które proponowaliśmy m.in. podczas konsultacji społecznych dla założeń do ustawy dla systemów monitoringu wizyjnego prowadzonych przez MSWiA w latach 2013-14, czyli m.in.: przestrzeganie zasady proporcjonalności, ograniczenie dostępu do nagrań i danych zbieranych w systemie CCTV, ustalenie procedur przechowywania i przekazywania nagrań na których utrwalono zdarzenie, wymóg systematycznych audytów bezpieczeństwa danych / nagrań, itd.

Więcej o projekcie UODO.