"Budowanie skutecznego zespołu operatorów CCTV" Drukuj

Budowanie profesjonalnego zespołu operatorów CCTV

Artykuł opisuje psychologiczne aspekty pracy operatora systemu monitoringu wizyjnego. Jest praktycznym przewodnikiem dla kierowników i inwestorów systemów CCTV - na jego podstawie mogą dowiedzieć jak skutecznie zbudować zespół operatorów systemu CCTV i nim zarządzać. W artykule znajdą Państwo:

  • Pożądany profil kompetencyjny
  • Pożądany profil osobowościowy
  • Definiowanie wymagań dla operatorów
  • Monitorowanie standardów jakościowych pracy
  • Trening (szkolenie)
  • Rola operatora w kształtowaniu pozytywnego odbioru systemów CCTV przez opinię społeczną

Artykuł ukazał się w 6 numerze (listopad-grudzień 2006) dwumiesięcznika "Systemy Alarmowe"