Po zamachu w Bostonie. CCTV w walce z terroryzmem Drukuj

Po zamachu w Bostonie. CCTV w walce z terroryzmem

Po zamachu w Bostonie, po którym nagrania z kamer CCTV umożliwiły identyfikację braci Carnajewów, w Stanach Zjednoczonych zaczęto domagać się instalacji kamer i wykorzystania systemów analizy obrazu w miastach. Jednak ani w Bostonie, ani w londyńskim metrze w 2007 i na dworcu w Bonn w 2012 obecność kamer nie powstrzymała zamachowców przed podłożeniem bomb. Czy zatem systemy monitoringu wizyjnego mogą skutecznie zwalczać terrorystów?

W artykule „Po zamachu w Bostonie. CCTV w walce z terroryzmem” Paweł Wittich:

  • krok po kroku analizuje rolę publicznych i prywatnych systemów CCTV w identyfikacji sprawców zamachów w Bostonie,
  • ocenia skuteczność algorytmów wykrywania podejrzanych zachowań i biometrycznej analizy twarzy w wykrywaniu sprawców zamachów,
  • przedstawia praktyczne wnioski, po spełnieniu jakich warunków systemy CCTV odgrywać ważną rolę w zwalczaniu terroryzmu.