"Instalacja kamer to za mało, żeby zbudować skuteczny miejski system monitoringu wizyjnego" Drukuj

Obiegowa opinia, że kamery monitoringu wizyjnego zwiększają poczucie bezpieczeństwa, nie jest prawdziwa. To od jakości przestrzeni zależy, czy mieszkańcy czują się w niej bezpiecznie i komfortowo. Mieszkańcy będą czuli się bezpiecznie, jeżeli policjanci i strażnicy miejscy będą skutecznie i szybko reagowali na zagrożenia, a więc systemy monitoringu wizyjnego powinny być tak zorganizowane, żeby spełnić to oczekiwanie.

W najnowszym numerze „Kwartalnika Policyjnego” ukazał się artykuł Pawła Witticha, pt. “Instalacja kamer to za mało, żeby zbudować skuteczny miejski system monitoringu wizyjnego”, w którym mierzy się on ze stereotypowymi wyobrażeniami na temat miejskich systemów CCTV. Specjalista Akademii Monitoringu wizyjnego pisze w nim, co zrobić, żeby miejski system monitoringu wizyjnego spełnił oczekiwania mieszkańców, samorządowców, policjantów i strażników miejskich.

Artykuł bazuje na najnowszych brytyjskich, amerykańskich, niemieckich i polskich badaniach dotyczących skuteczności miejskich systemów CCTV, związkach między poczuciem bezpieczeństwa a jakością przestrzeni publicznej, raporcie NIK i opracowaniach policyjnych jednostek naukowo - badawczych zajmujących się tą problematyką.

Tezy przedstawione w artykule „Instalacja kamer to za mało, żeby zbudować skuteczny miejski system monitoringu wizyjnego” dotyczą także wykorzystania systemów CCTV w sklepach wielkopowierzchniowych, przez spółdzielnie mieszkaniowe, na dworcach, lotniskach i wszędzie tam, gdzie wymagana jest reakcja na pojawiające się zagrożenia.

Artykuł ukazał się w “Kwartalniku Policyjnym” nr 1/2016. Jest dostępny nieodpłatne, na stronie 36 „Kwartalnika” - pełny numer pisma można pobrać tutaj.